1. Home

Disclaimer

Informatie niet bedoeld voor patiënten

De informatie op commentarenmedicatiebewaking.nl is bedoeld voor zorgprofessionals. Health Base geeft geen medisch advies. Raadpleeg een arts als u gezondheidsklachten heeft of een apotheker als u vragen heeft over een geneesmiddel. De informatie op deze website is in geen geval een vervanging van de informatie die door een arts, apotheker of andere zorgprofessional aan de patiënt wordt verstrekt.

Informatie in de context van medicatiebewaking

De informatie uit Commentaren Medicatiebewaking wordt toegepast in de context van medicatiebewaking conform de KNMP -Richtlijn Medicatiebewaking. Commentaren Medicatiebewaking bevat achtergrondinformatie en beslisondersteuning bij diverse farmacotherapie gerelateerde problemen zoals interacties en contra-indicaties. Deze informatie biedt de zorgverlener ondersteuning bij het signaleren, analyseren en afhandelen van farmacotherapie gerelateerde problemen (FTP’s). Zoals de KNMP-Richtlijn Medicatiebewaking aangeeft, zijn er verschillende informatiebronnen en factoren die moeten worden meegewogen bij het uitvoeren van medicatiebewaking. De ondersteuning die wordt geboden, is niet bedoeld ter vervanging van het professioneel handelen en is daarmee niet de enige basis voor een beslissing: andere factoren die bij medicatiebewaking moeten worden meegewogen zijn onder meer relevante patiëntkenmerken en individuele behandeldoelen. De achtergrondinformatie en beslisondersteuning die Commentaren Medicatiebewaking biedt, betreft dus te allen tijde een advies waar de zorgverlener van kan afwijken teneinde optimale zorg te verlenen aan de individuele patiënt.

Inhoud van commentarenmedicatiebewaking.nl

De inhoud van deze website zal dienen als aanvulling op of alternatief van de kennisbestanden die door Health Base via zorginformatiesystemen of andere publicatievormen beschikbaar worden gesteld. Ten opzichte van de folio uitgave Commentaren Medicatiebewaking bevat deze website altijd de meest actuele informatie. Het is dus aan te bevelen eerst en vooral deze website te raadplegen. Nieuws en achtergronden die op de website worden geplaatst vormen bovendien een momentopname, en kunnen na verloop van tijd hun actualiteit verliezen.
Health Base spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks het feit dat de informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en de adviezen en inzichten van ter zake deskundigen tot stand is gekomen, garandeert Health Base niet dat de informatie op de website vrij is van fouten of onvolledigheden en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade of consequenties ontstaan door direct of indirect gebruik van de informatie gepubliceerd op haar website.

Aanpassen van de inhoud van commentarenmedicatiebewaking.nl

Health Base houdt zich het recht voor om zonder mededeling vooraf wijzigingen aan te brengen in de inhoud van de website.
Een bezoeker van de website mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in de website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Health Base.

Gebruikersvoorwaarden

Indien u deze website gebruikt, dan stemt u automatisch in met de gebruikersvoorwaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze informatie liggen bij Health Base en haar licentiegevers.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze informatie is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Health Base, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. Het is niet toegestaan webpagina's of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video's of interactieve applicaties) van de Website op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

Cookiewetgeving

Op 5 juni 2012 is de Telecommunicatiewet op een aantal punten gewijzigd om de privacy van consumenten op het internet te verbeteren. Eén van die wijzigingen verplicht de aanbieders van websites om de gebruikers van hun website te informeren over ‘cookies’ en om toestemming te vragen om cookies te gebruiken. Deze toelichting geeft uitleg over de cookies die commentarenmedicatiebewaking.nl gebruikt.

Welke cookies zijn er?

De cookies kunnen worden onderverdeeld in
1. Functionele cookies: noodzakelijke cookies om de websites op een juiste manier te kunnen gebruiken (bijvoorbeeld bij een webshop worden in de cookie tijdelijk de aangeklikte items bewaard). Voor deze cookies is niet nodig om toestemming te vragen.
2. Overige cookies: voor alle cookies die niet noodzakelijkerwijs nodig zijn voor een correcte werking, is voorafgaande toestemming van de gebruiker nodig.
Een veelvoorkomende toepassing is de ‘tracking cookie’, dit wordt gebruikt door de eigenaar van de website voor websitestatistieken. Zo wordt de cookie bijvoorbeeld gebruikt om te meten welke browser gebruikt wordt of welke pagina’s zijn bezocht.

Welke cookies gebruikt commentarenmedicatiebewaking.nl?

Commentarenmedicatiebewaking.nl maakt gebruikt van functionele en van overige cookies. Om het inloggen mogelijk te maken en om uw abonnement te kunnen controleren zijn cookies voor ons essentieel. Zonder deze cookies is het gebruik van de site mogelijk minder gebruiksvriendelijk omdat er vaker door de gebruiker dient te worden ingelogd. Deze cookies worden geplaatst zonder toestemming van de gebruiker.

Verder maakt commentarenmedicatiebewaking.nl gebruik van tracking cookies. Tijdens het bezoek aan de websites kan informatie worden verzameld over het bezoek aan de website, inclusief de pagina's die worden bekeken, de browser(instellingen), de koppelingen waarop wordt geklikt en andere acties die worden ondernomen. Op basis van deze cookies kan commentarenmedicatiebewaking haar website en dienstverlening verbeteren. Ook worden de cookies gebruikt om rapportages te maken waarmee verantwoording wordt afgelegd over het gebruik en bereik van de websites.
De tracking cookies slaan géén persoonlijke informatie op zoals naam, adres en woonplaats: de verzamelde gegevens zijn anoniem en met die informatie is de gebruiker niet te identificeren. De cookies en de gegevens die worden verzameld, worden niet voor commerciële doeleinden gebruikt.

Deze website maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken analytische cookies om je een optimale gebruikerservaring te bieden en we gebruiken functionele cookies om jouw voorkeuren op te slaan.